Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 16:30
Lunch: 12:00-12:30
Lördag - Söndag: Stängt
Dag före helgdag: Stänger 14:00

Miljö och Kvalitet

Företaget är miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO-normen ingår i BilReturs nätverk som utgör bilproducenternas mottagningssystem för uttjänta bilar/fordon.

OM OSS

Företaget bildades 1993 och har expanderat i ett flertal omgångar. Vårt mål är att leverera bra begagnade reservdelar från en miljövänlig hantering.

Vi är 4 anställda på företaget. Vårt mål är att serva våra kunder så väl att de alltid kan känna sig nöjda, och framledes vill återkomma.

Vi har alltid ca150 bilar i lager. Vi hämtar nya bilar varje vecka med biltransportbil som lastar upp till 10 bilar varje gång. Transportbilen är utrustad med särskild lyftkran för att undvika skador vid lastning och lossning.

Företagets ägare är från 1/5-08 familjen Kjellsson.

Bildemontering: André Kjellsson, Tobias Barkenholt och Pontus Bergendahl

VD Bruno Kjellsson

Verksamhetspolicy

Mixi Bilskrot hanterar uttjänta EL V-bilar med inriktningen att kunna hantera dessa miljöeffektiv genom återanvändning. Genom en miljöriktig hantering minskar vi den totala miljöpåverkan. För att göra detta på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt skall vi:

  • hantera och leverera den produkt som kunden beställt och förväntar sig, i rätt tid, vilket innebär nöjda kunder.
  • arbeta med strategier, handlingsprogram samt dokumenterade, tydliga och mätbara mål, för att ständigt bli bättre.
  • ha en säker, stimulerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö där samtliga tar ansvar, deltar, utbildar sig, är kompetenta, känner välbefinnande och är motiverade.
  • arbeta med våra stora miljöpåverkningar för att minimera vår totala miljöpåverkan.
  • via internrevisioner se till att vi uppfyller krav i olika standarder, samt hela tiden utveckla verksamhetens processer, så att samtliga blir mer medvetna och effektivare.
  • motverka ohälsa i en alkohol- och drogfri arbetsmiljö där påverkade medarbetare omedelbart tas omhand för vård, hjälp och därefter stöd till rehabilitering.
  • följa gällande lagar och förordningar som berör verksamheten.
    använda samtliga datorer och mobiltelefoner, med tillhörande program endast som arbetsredskap i det dagliga arbetet.
  • ha bra relationer till omgivningen och de myndigheter som berör vår verksamhet.

Certifierad av BILRETUR: Nr138
Certifierad av Sveriges Bilskrotares
Riksförbund: 74

KONTAKT